Methode


Analyseren
Als je last hebt van een belemmerende overtuiging is het eerst van belang om te weten wat dan precies de gedachte is die er speelt. In het analyseren maak je onderscheid tussen de situatie, je gedachten en je gevoel en gedrag. Als je dit hebt gedaan, kun je inzoomen op je belemmerende overtuiging.

Verbeelden
Als je je belemmerende overtuiging scherp hebt, dan maak je een beeld van de toekomst.
Deze stap helpt je om een aantrekkelijke situatie in de toekomst te creëren. Je schetst een beeld waarop je je aandacht kunt richten. Je ontwerpt je toekomst. Dit is van belang want onze hersenen hebben een doel nodig.

Uitdagen
De stap van het uitdagen helpt je om je eigen belemmerende overtuiging eens kritisch tegen het licht te houden. Eén vorm van uitdagen is door uitdagende vragen te stellen. Een andere vorm is het formuleren van je eigen kracht en waarden. Vaak vind je hierin een inconsistentie in je denken waarmee je jezelf kunt uitdagen.

Kiezen
Tijdens het uitdagen kom je op een gegeven moment voor de keuze te staan: blijf je bij je oude overtuiging of ga je een nieuwe overtuiging ontwikkelen aan de hand van waarden die voor jou belangrijk zijn? De balans tussen wat de belemmerende overtuiging je kost, én wat hij je oplevert komt expliciet aan de orde.

Ontwikkelen
Als je kiest om te veranderen, dan komt er werkelijk mentale ruimte om een nieuwe gedachte te ontwikkelen. Het is van belang dat dit een gedachte is die je aanstaat om werkelijk mee te gaan oefenen.

Oefenen
Voordat je start met het oefenen met nieuwe gedachten, check je je eigen mindset. Geloof je erin dat er verandering mogelijk is voor jou op dit punt? Zo nee, dan zijn enkele mindset oefeningen behulpzaam. Zo ja, dan kun je in denken en doen je nieuwe gedachten vorm gaan geven en ermee aan de slag. Van belang is dan dat je dit 40 dagen volhoudt. Dit is de periode die je hersenen nodig hebben om een nieuw neuraal netwerk aan te leggen dat voldoende sterk is om tegen het oude op te kunnen.

Ook dien je de momenten waarop je tegenslag kunt verwachten voor te bereiden. Dit maakt je sterker op lastige momenten in je persoonlijke ontwikkeling.

Ga aan de slag met de oefeningen!

Comments are closed.